Pani Anna z recepcji ma świeże powietrze i delikatny pluskot wody :)

>